Múzeum má zaujímavú históriu vzniku. Ten sa datuje do roku 1982, kedy došlo k založeniu Dokumentačného centra obchodu, ktorého poslaním bolo zmapovať vývoj obchodu a obchodných vzťahov na území Slovenska.

Práca Dokumentačného centra obchodu spočívala najmä v zhromažďovaní predmetov a tvorbe expozícií a výstav. Zároveň prebiehalo aj dokumentovanie rôznych foriem a odvetví obchodovania formou výskumu spolu s publikačnou činnosťou.

Expozície v Múzeu obchodu Bratislava

Stála expozícia

Priaznivcom histórie a špeciálne predmetom súvisiacimi s obchodom a pohostinstvom ponúka Múzeum obchodu jedinečnú možnosť vrátiť sa v čase. Návštevou stálej expozície v Podunajských Biskupiciach sa presuniete do 30. tych rokov minulého storočia.

Hostinec aj vlastný pivovar

Predmety súvisiace s pohostinstvom tvoria ďalšiu kategóriu. Tie je možné pozorovať a tiež aj vyskúšat v hostinci, ktorý je súčasťou expozície. Samostatná časť s názvom Múzejný pivovar je vo večerných hodinách otvorená pre verejnosť. Tu sa podáva autentické pivo z vlastného múzejného pivovaru.

Expozícia Český Krumlov

Máloktoré múzeum sa môže pýšiť stálou expozíciou v inom štáte. Český Krumlov je domovom unikátneho projektu, ktorý spája živý obchod s tradičným múzeom. Expozícia má názov C. K. Kupecký krám a návštevníkom ponúka možnosť zakúpiť si repliky predmetov, ktoré sú vystavené v rámci spolupráce s Múzeom obchodu. Podobne zameraný obchod sa nachádza aj v centre Bratislavy na Bielej ulici.

Rock v múzeu

Kto by povedal, že v múzeu bude znieť rocková, folková, jazzová, alternatívna a dokonca aj grungeová muzika? Múzeum obchodu vo svojich priestoroch víta medzinárodných aj domácich interpretov už do roku 2008. Návštevník sa počas koncertu sám stáva jeho súčasťou. Príjemná atmosféra je umocnená tesným kontaktom poslucháčov s hrajúcimi kapelami. Výnimočnosť priestoru doteraz prilákala umelcov z viac než 23. krajín sveta.

V roku 1990 sa Dokumentačné centrum mení na samostatnú inštitúciu a dostáva názov, ktorý nesie dodnes. Vzniká samostatné Múzeum obchodu. Výskum sa odteraz komplexne zameriava na mapovanie obchodu a pohostinstva od najstarších čias. Okrem výskumnej úlohy si múzeum dalo za cieľ ďalej rozširovať a ochraňovať zbierkový fond a prezentovať ho verejnosti rôznymi formami.